Ätbar trädgård åt barnfamilj

En radhusträdgård med fullt av frukt och bär som barnen kan plocka. En ny gräsmatta har anlagts som ett första steg, växterna ska planteras nästa vecka.

Idéträdgård Solliden, läs mer ->

Oldagrönt blev uttagen att bygga en idéträdgård i Sollidens årliga tävling. Årets tema var 'balkongliv' och Odlagrönts balkong hade självklart temat ätbart med fullt av egenodlade grönsaker och ätbbara blommor.

Dagvattenlösning i Solberga, läs mer ->

Bygge av dagvattenlösning, Aquairis Urban, med Virbela (virbela.se). Aquairis Urban är ett modulärt system för hantering av dagvatten med funktioner som fördröjer, renar och samlar upp regnvatten till bevattning under torrare perioder.