Planering och anläggning av köksträdgård

Hembesök för avstämning. Plan med bäddar. Grävnining och jordförbättring. Skräddarsydd beskrivning.
Odlingsbäddar Prisexempel för 10 kvadratdeters köksträdgård utan fasta konstruktioner: 6000 kr inkl. moms enligt offert (priset beror på storlek och komplexitet)

Trädgårdsdesign

Hembesök 2 timmar för avstämning. Ritning med växtförslag t.ex odlingslådor, potager, kryddgård, växthus, spaljerade träd och buskar. Illustrationsplan, planteringsplan och skötselanvisning ingår.
Pris: från 5000 kr inkl. moms enligt offert (priset beror på storlek och komplexitet)

Design av balkong för odling

Förslag på behållare och ställning, växtförslag, kompostlösning, skötselanvisning för att få mycket skörd på liten yta.
Pris: 3000 kr inkl. moms

Skötsel balkong

Nyplantering vår, sommar, höst och förberedelse för vinter.
Pris: 5000 kr inkl. moms per år

Rådgiving på plats

3 timmars hembesök med odlingsrådgivning på plats om t.ex. sådd, skötsel, sorter, kompostering, val av växthus osv Dokumentation ingår.
Pris: 3000 kr inkl. moms

Dagvattenlösning för trädgård

Det finns många sätt att ta tillvara på regnvattnet i privatträdgårdar och ett är så kallade regnbäddar. Regnbäddar som tillvaratar vatten från stuprör och terrasser kan anläggas med enkla medel. Med rätt växter kan de bli attraktiva planteringar som ger en ökad biologisk mångfald. 
Pris enligt offert

Övriga tjänster: beskärning, skötsel och anläggning

Pris enligt offert

F-skattebevis finns och möjlighet finns till RUT-avdrag