Jag som driver Odlagrönt heter Annika Runnerstam och är utbildad Trädgårdsmästare på Skillebyholm med inriktning på ekologisk odling och entreprenörskap. Dessutom har jag kompletterat med ett antal kurser i Trädgårdsarkitektur på Trädgårdsakademin samt en högskolekurs i Dagavatten på Luleå Tekniska Universitet.

Sen tidigare har jag en lång karriär som civilingenjör bakom mig, framförallt på Ericsson i olika roller. På grund av mitt stora intresse för odling, miljö och hållbarhet bestämde jag mig för att göra ett karriärbyte och att studera till trädgårdsmästare. Som egen företagare har jag stor nytta av mina erfarenheter inom projektledning.

Jag har ett brinnande intresse för odling och har odlat till husbehov de senaste 20 åren. I början gick det sådär, jag köpte massor av frön och plantor var väldigt entusiastisk i början av säsongen men ofta blev det väldigt klen skörd. Numera är vi i stort sett självförsörjande på grönsaker under sommarhalvåret från odlingar i en vanlig villaträdgård. Detta utan alltför mycket arbete och vattning. Min önskan är att verka för att underlätta odling av grönsaker odling på balkong, i privatträdgårdar och på bostadgårdar. Det behöver inte vara svårt och krångligt. Med bra planering och struktur kan man vinna mycket och det finns sätt att minska behovet av vattning.